NL - FR - EN
 
GESA arbeidsveiligheid en milieu
Linkedin


basisovereenkomst
asbesthoudende materialen

In overeenstemming met het KB van 23 december 1993 dient elke werkgever een asbestinventaris en eventueel beheersprogramma op te stellen voor asbest dat mogelijk binnen het bedrijf aanwezig is.

Wij stellen deze documenten voor u op, en begeleiden u bij eventuele verdere stappen.

 


 


© GESA | T. +32 479 37 70 27 | info@GESA.bewww.GESA.be